SAMEN MET EEN GOED GEVOEL OP WEG !


Onze school biedt de eerste graad van het algemeen secundair onderwijs (ASO) aan.
De tweede en de derde graad ASO worden aangeboden in het College (www.collegeieper.be).


Drie accenten kleuren mee de school:

       

 Meer info, klik hierWeek van de klasuitdagingen

De week van de klasuitdagingen werd een echte superweek!
Bedankt aan klassen voor de geleverde inspanningen!


 
Doorlichting Lyceum & College

 


Voor meer info, klik hier

 

 
Studietoelage
 
  

Komt u in aanmerking? 

Surf naar www.studietoelagen.be 
of contacteer het gratis nummer 1700. 
Aanvragen moeten verstuurd worden uiterlijk tegen 30 juni 2015.

 
             
  Info
Onze Scholen

  Leeromgeving
Smartschool 
  Contact
Maloulaan 2 - 8900 Ieper
tel. : 057 20 00 62
lyceum@smsi.be
  Sociale media
  Facebook
  Twitter
             

Compagnie

Leerlingen, leraren, begeleiders en directie zijn er voor elkaar. Samen zetten we in op een goede klassfeer en op het welbevinden van iedereen. Samen met de ouders ondersteunen we onze leerlingen in hun ontwikkeling tot jongeren op wie je kan rekenen.

Comfort

Leerlingen krijgen tijd om zich aan te passen aan de nieuwe school, tijd om zichzelf te zijn.  Leerbegeleiding en zorgzame leerlingenbegeleiding worden waargemaakt door een ervaren team. Leerlingen krijgen gedifferentieerd onderwijs en kansen zowel om te schitteren als om bij te benen. De school investeert in goed uitgeruste en aangename lokalen. Leerlingen zitten hier in niet te grote klasgroepen.

Kompas

De school schenkt veel aandacht aan de onderwijsloopbaanbegeleiding van alle leerlingen. Leerlingen worden begeleid bij het maken van een goede studiekeuze. Leraren en begeleiders houden de blik van de leerlingen zo ruim mogelijk.  Ze willen hun de wereld laten zien en leerlingen nieuwsgierig maken naar meer. De school wil leerlingen laten groeien.

Mijn peters en meters,

Jullie hebben een groot hart,
een karakter elk apart.
De ene is speciaal, de andere is geniaal.
Samen vormen jullie één geheel,
we kunner er niet naast kijken ook al zien we scheel.
Geef ons maar die verrassing,
anders komt er een grote verassing :-)

( het winnende gedicht van 1LAd)
 

Begin december werden het Lyceum en het College doorgelicht door de onderwijsinspectie.

Het inspectieteam was lovend over de werking van beide scholen. Tijdens de doorlichting destilleerde het inspectieteam heel wat sterktes die in beide scholen zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs. Graag vermelden we hier een aantal van deze sterktes : de professionaliteit van de teams en de vakgroepwerking, het stimulerende leer- en leefklimaat, de brede harmonische vorming, de sterk uitgebouwde en ondersteunende leerbegeleiding, het groeitraject van beide scholen naar een pedagogische eenheid.

We zijn dan ook heel trots op het vele werk van onze collega’s om dagelijks het beste van zichzelf te geven bij het opvoeden van onze jongeren.


Van harte proficiat aan alle collega’s !